کاهش سود وام ها و سپرده های بانکی

18 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در بانک سپرده گذاری کرده اید و سود ماهانه دریافت می کنید؟ آیا تولید کننده و کارآفرین هستید و می خواهید وام بانکی دریافت کنید؟ اگر پاسخ شما به یکی از این دو سوال مثبت است به خاطر داشته باشید که سود بانک ها از ابتدای اسفندماه امسال دوباره کاهش یافته است.