کاهش شدید تولید خودرو در ایران

01 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تولید انواع خودروی سواری در برخی از شرکت های خودروسازی ایران بیش از 77 درصد کاهش یافته است. افزایش نفوذ چین در بازار خودروی ایران و انحصار در واردات خودرو نگرانی ها را درحوزه این صنعت افزایش داده است. گزارش از وفا آذربهاری.