کاهش پنجاه درصدی درآمدهای نفتی ایران

26 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ایران، با ارائه آماری از کسری بودجه امسال، از کاهش 50 درصدی در آمدهای نفتی خبر داد. هم زمان بر اساس تازه ترین نظریات کارشناسی، میزان بدهی دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. گزارش از وفا آذربهاری.