کاهش نرخ سود بانکی

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با کاهش نرخ سود بانکی موافقید؟ تاثیر کاهش سود سپرده‌ها بر زندگی شما چیست؟ براساس بخشنامه بانک مرکزی ایران بانک‌ها و موسسات مالی وظف شده‌اند نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند.