کاهش میزان تولید خودرو، تک نرخی شدن ارز و کاهش میزان تورم

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آنکه دولت ایران در سال ۹۴ برای رونق صنعت خودروسازی تلاش کرد، اما سال گذشته میزان تولید خودرو حتی نسبت به سال ۹۳ کاهش یافت. برنامه سرمایه به این موضوع و همچنین احتمال تک نرخی شدن ارز در سالجاری و کاهش میزان تورم اختصاص دارد.