کاهش مشتری رستوران‌ها

10 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا رفتن به رستوران برای شما به صرفه است؟ آخرین بار کی به رستوران رفتید و چقدر برایتان هزینه داشت؟