کاهش دلار نفتی و افزایش محدودیت ارزی

11 اسفند 1390