کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه های تحصیلی

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامدهای بالا رفتن قیمت دلار و کاهش شدید ارزش ریال در بخش های مختلف اقتصادی و معیشتی مردم مشاهده می شود. از یک سو گزارش ها حکایت از توقف فروش کاغذ دارد و از سوی دیگر، به گفته یکی فعالان کارگری، هزینه نوشت افزاز دو دانش آموز در آمد یک ماه خانواده کارگری را می بلعد. گزارش از وفا آذربهاری.