کاهش اختیار اجرایی دولت در قانون انتخابات

10 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تایید شورای نگهبان، قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران اصلاح شد و در خرداد ماه، آینده براساس آن عمل خواهد شد. براساس این تغییرات، مسولیت اجرای انتخابات از دولت گرفته شده و به هیاتی واگذار می شود که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت خواهد بود. با طرح اصلاح قانون انتخابات، محمود احمدی نژاد به این طرح اعتراض کرد چراکه اختیار دولت در برگزاری انتخابات کاهش چشمگیری داشته است. گزارش از آرش سیگارچی.