کاهش ۷۹ درصدی تولید کامیون در ایران

02 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی ، با اشاره به تورم موجود گفت ، تا دو هفته دیگر راه حل های اقتصادی اعلام می شود .هم زمان فعالان بازار با تایید گرانی ،عامل اصلی رشد قیمت ها را ، مدیریت نادرست عنوان می کنند گزارش از وفا آذربهاری