کاهش ۷۰ درصدی تولید ایران خودرو

27 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تولید خودرو در ایران ۷۰ درصد کاهش یافته است. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، در گفت و گو با وفا آذربهاری علت اصلی افت تولید خودرو را در سو مدیریت داخلی می داند و درباره تبعات آن هشدار می دهد.