خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوری آفریقای مرکزی همچنان گرفتارخشونت گسترده و درگیری های انتقامجویانه ای است که از دسامبر گذشته هزاران تن از مردم را ناچار به فرار و ترک خانه وکاشانه خود کرده است.