کابینه وحدت ملی فلسطینی ها تشکیل شد

06 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرانجام پس از گفتگوها ودیدارهای پیاپی، تشکیل کابینه وحدت ملی فلسطینی ها به نخست وزیری رامی حمدالله اعلام شد. اسرائیل به دلیل آنکه حماس را سازمانی تروریستی می داند با تشکیل چنان کابینه ای با شرکت حماس درآن مخالف است.