کابوس گرانی رهن و اجاره در ایران

05 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شرایطی که تازه ترین نظر سنجی ها در ایران نشان از افزایش قیمت مسکن دارد. مجلس شورای اسلامی می گوید قیمت اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که آمار رسمی حکایت از افزایش میزان اجاره نشینی دارد. گزارش از وفا آذربهاری.