طالبان مسئولیت حمله به رستورانی در کابل را برعهده گرفت

11 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز جمعه به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان را که دست کم پنج زخمی بر جای گذاشت، به عهده گرفت.گزارش شهلا آراسته