جزئیاتی از بازداشت شهروند زرتشتی ایرانی آمریکایی - بخش ۲

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر بخش ایران در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا از بازداشت کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری می‌گوید.