جیمز ویسلر هنرمند آمریکایی سوژه دو نمایشگاه فریر در واشنگتن؛ گزارشی از ماندانا تدین

10 خرداد 1398