جیم متیس رژیم ایران را یاغی خواند

05 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم متیس وزیر دفاع آمریکا با یاغی خواندن رژیم جمهوری اسلامی می گوید واشنگتن نمی تواند اقدامات تنش آفرین ایران و تحرکات شبه نظامیان افراطی در منطقه را نادیده بگیرد.