جوخه یکم، دسته سوم

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سرجوخه ویلیامز در ماموریتی در عراق است که جوخه دوازده نفره اش با حادثه ای مواجه می شود و...