جوانان ایران و تمایل به مهاجرت

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا هیچ گاه به فکر مهاجرت از ایران بوده‌اید؟ چه دلایلی شما را به مهاجرت ترغیب می‌کند و در چه شرایطی حاضر به مهاجرت از ایران نیستید؟