جو امنیتی در مقابل دانشگاه تهران برای جلوگیری از تجمع اعتراضی

11 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی اعتراضات روز دوشنبه در مقابل دانشگاه تهران و فراخوانی که کاربران فضای مجازی برای حضور در اعتراضات امروز منتشر کرده بودند تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران مستقر شده بودند و اجازه تجمع را به دانشجویان و افراد دیگر نمی دادند. جزئیات بیشتر از شهرام بهرامی