سرمربی یوونتوس بعد از یک فصل برکنار شد؛ اندره پیرلو جانشین او

21 مرداد 1399