ویدئویی از برخورد چند شهاب سنگ با سیاره مشتری

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو ستاره شناس آماتور ویدئوی برخورد چند شهاب سنگ با سیاره ژوپیتر یا مشتری را ضبط کرده اند. ویدئوی منتتشر شده نشان می دهد یک شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار به این بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی برخورد کرده است.