دفاع رئیس لابی «جی استریت» از کمک مالی برای کاندیداهای حامی توافق ایران در انتخابات آمریکا

14 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گفتگویی که با جرِمی بنامی رئیس لابی کلیمیان لیبرال در آمریکا (جی استریت) داشتیم .در رابطه با سرمایه گذاری جِی استریت برای پشتیبانی از آن دسته از نامزدهای انتخاباتی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهان حمایت می کنند صحبت کردیم.