جستجو برای يافتن هواپيمای گمشده مالزی دشوارتر می شود

14 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جعبه سیاه هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی تا چند روز دیگر خاموش خواهد شد. این به معنی آنست که عملیات دشوار جستجو برای هواپیما در جنوب اقیانوس هند مشکلتر می شود. اما شرکت هایی وجود دارند که تخصصشان در این زمینه است و در گذشته هم به یافتن هواپیماهای ناپدید شده کمک کرده اند.