جستجو برای هواپیمای ناپدید شده مالزی ادامه دارد

07 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جستجو برای هواپیمای ناپدید شده مالزی، پس از یک روز تعلیق روز چهارشنبه از سر گرفته شد. تصاویر جدید ماهواره ای اشیای شناوری را بر آبهای دوردست جنوب اقیانوس نشان می دهد که کارشناسان حدس می زنند پرواز شماره 370 در آنجا سقوط کرده باشد.