جشنواره رقص رام الله

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره رقص معاصر رام الله که شامل اجراهای رقصندگان محلی و بین المللی بود، امسال نیز با موفقیت برگزار شد، و نتیجه ای رضایت بخش داشت.