جشنواره فیلمِ آب در واشنگتن

24 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش خبرنگار هنری صدای آمریکا از جشنواره فیلمِ آب درحومهٔ واشنگتن با هدف آگاهی‌دادن به مشکلات ناشی از کمبود یا نبود آب آشامیدنی در بسیاری از کشور‌های جهان. گزارش از تانيا دربند