جشنواره FOLKLIFE یا زندگی محلی

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جشنواره FOLKLIFE یا زندگی محلی از روز چهارشنبه در پایتخت آمریکا برپا شده و تا روز گذشته ادامه داشت. همکارم ماندانا از این جشنواره گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم