جشنواره چهار راه در چین

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگی مربوط به فرانسه است که امسال برای نهمین بار در چین برگزار می شود.