جشن سالگرد تاجگذاری یزدگرد سوم در لندن

27 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزار و سیصد و هشتاد و سه سال پیش یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، تاجگذاری کرد. از آن روز تا امروز زرتشتیان روز تاجگذاری وی را به عنوان نوروز شاهنشاهی جشن می گیرند. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا در لندن، بیژن فرهودی، در مراسم امسال ِ زرتشتیان در لندن حضور داشت و اين گزارش را تهيه کرد.