جشن مهرگان در لندن

25 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرانیان مقیم لندن همراه با شماری از انگلیسی های دوستدار فرهنگ و هنر ایران با شرکت در برنامه ای شامل شاهنامه خوانی، موسیقی تلفیقی و کنسرتی با حضور عارف خواننده پراوازه به پیشواز جشن مهرگان رفتند که هر سال در 16 مهرماه برگزار می شود. گزارش از بیژن فرهودی.