جراحی موفقیت‌آمیز نوزادی که با چهار پا و دو ستون فقرات به دنیا آمده بود

07 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یک جراحی نادر در ایالت ایلینویز ، تیم ۵۰ نفره جراحان در بیمارستان اطفال شیکاگو، اعضای باقیمانده یک قل مرده را ۱۰ ماه پس از تولد از بدن شیرخوار جدا کردند. این دختر شیرخوار اهل ساحل عاج است و با دو ستون فقرات و دو پای اضافی به دنیا آمده بود.