جراحی های زیبایی و ترمیمی - VOA Tek

13 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این برنامه نگاهی دارد به جراحی های زیبایی و ترمیمی بینی و صورت و پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته است.