نگاهی به آمار تلفات خبرنگاران در سال ۲۰۱۶

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، تلفات خبرنگاران در سال میلادی ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن کمتر شده اما دلیل این کاهش چندان روشن نیست و تضمینی هم درباره امن تر شدن جهان برای خبرنگاران نیست.