کاخ سفید: شروط کاهش تحریم‌ها علیه ایران در توافق تعیین شده است

13 شهریور 1394