کاخ سفید: شروط کاهش تحریم‌ها علیه ایران در توافق تعیین شده است

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید شروط کاهش تحریم‌ها علیه ایران، در توافق بین المللی با آن کشور تعیین شده است و طبق آن عمل خواهد شد.