مدیر اجرایی سازمان پروژه اسرائیل: اروپا نباید مردم ایران و اعتراض‌شان را فراموش کند

19 دی 1396