بازتاب درگیری های خاورمیانه در زندگی فلسطینی ها

03 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش پيش رو گوشه ای از بازتاب جنگ اسرائيل و اعراب را در زندگی نسل های پی در پی فلسطينيان به تصوير می کشد. خبرنگار آسوشيتدپرس در اين گزارش پای صحبت يکی از دهها هزار فلسطينی نشسته که پس از سال ها بدور از سرزمين خود هنوز به دنبال جايی برای ريشه دواندن هستند.