پناهندگان سوری در اردوگاه زعتری در اردن

11 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پناهندگان سوری که از جنگ داخلی کشورشان به کشورهای همسایه گریخته اند امیدوارند در سال ۲۰۱۵ بتوانند به خانه و کاشانه خود باز گردند و زندگی عادی را دنبال کنند.