تلاش بین المللی برای مین زدایی مناطق اطراف کلیسائی باستانی در نزدیکی رود اردن

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش بین المللی برای مین زدایی مناطق اطراف کلیسائی باستانی، که مسیحیان معتقد به تعمید عیسی مسیح در آن هستند، در حال انجام است. دسترسی به این کلیسا و کلیساهای دیگر طی جنگ اعراب و اسراییل با مین گذاری برای ۵۰ سال مسدود شده بود.