تلاش مسئولان اردوگاه پناهجویان سوری در اردن برای بهبود آموزش کودکان

22 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از نیمی از پناهجویانی که در اردوگاه زعتری در اردن زندگی می‌کنند زیر ۱۸ سال هستند. در حالی که این اردوگاه امکانات محدودی دارد مقامات آن تلاش می‌کنند این کودکان از آموزش و پرورش خوبی بهره گیرند.