نمایشگاهی از آثار هنرمندان پناهجوی سوری در اردن

06 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز بیستم ماه ژوئن، روز جهانی پناهجویان بود. به همین مناسبت سازمان ملل متحد، نمایشگاهی از آثار هنرمندان پناهجوی سوری برپا کرد که یکی از آنها به رغم ناتوانی جسمی توانسته آثاری درخشان خلق کند.