جشنواره فرهنگ و هنر اردن با رقص و شادمانی، ابتکاری از دوران ملک حسین

16 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اردن هر سال جشنواره ای برگزار می شود تا هم مردم به انجام فعالیتهای فرهنگی تشویق شوند و هم کمکی به اقتصاد منطقه باشد؛ جشنواره فرهنگ و هنر «جِرَش» که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی این کشور است.