امان پایتخت اردن،برای نخستین بار میزبان جشنواره رنگهاست

13 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

. رویدادی که به اقشار مختلف مردم فرصت میدهد با شنیدن موسیقی ، با رقص و با بازی رنگها و رنگ کردن خودشان و دیگران ساعتی شاد باشند