خداحافظی جان استوارت از ديلی شو

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان استوارت كمدين مشهور آمريكايی و مجری ديلی شو پس از هفده سال اين برنامه تلويزيونی را ترک خواهد كرد. گزارش بهنود مكری