آمریکا به دنیا متعهد است قبل از اقدام نظامی دیپلماسی را پیش ببرد

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، در نشست پرسش و پاسخ درباره توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در محل خبرگزاری تامسون رویترز در شهر نیویورک آمریکا شرکت کرده بود، بار دیگر با برشمردن تعهدات ایران در توافق هسته‌ای اخیر، تاکید کرد اجرای این توافق، ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز میدارد.