سخنرانی جان کری درباره دلایل جذب جوانان به افراطگرایی؛ "گاهی آنها راه دیگری ندارند و این مشکل ماست"

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در گردهمایی جهانی سازمانهای غیر دولتی و شهرداریها که در وزارت خارجه برپا شده بود سخنرانی کرد. آقای کری در این اجتماع که با هدف مقاومت در برابر افزایش افراط گرایی برگزار شد در مورد علت جلب جوانان به رادیکالیسم سخن گفت.