واشنگتن پست نام «قصاب» داعش را منتشر کرد

07 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه واشنگتن پست از افشای هویت فردی خبر داد که در ویدیوهای داعش، در حالی که نقاب مشکی به صورت دارد، با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند و گردن گروگان ها و اسیران این گروه را قطع می‌کند. به‌نوشته واشنگتن پست، نام واقعی این فرد که به «جان جهادی» شهرت دارد، به گفته دوستان او و آشنایان به پرونده «محمد اموازی» است.