استقبال زودهنگام هنرمندان از روز «کهنه سربازان آمریکایی»

24 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در تقویم رسمی آمریکا، یازده نوامبر هر سال برابر با بیستم آبان ماه، روز کهنه سربازان است. امسال تعدادی از خوانندگان به نام آمریکایی با هدف کمک به مردان و زنانی که خدمت نظامی کرده اند، کنسرت زودهنگامی برپا کرده اند. جزئیات بیشتر در گزارش «دیوید بِرد».