مکانیزم نمونه برداری از سایت پارچین در گفت و گو با یک کارشناس هسته ای

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جو سیرینسیونه کارشناس هسته ای و مدیر موسسه پلاوشر معتقد است که اگر چه نهادهای اطلاعاتی آمریکا از آنچه درباره پارچین می گذرد اطلاع دارد اما اصرار آژانس برای بازدید از این سایت به دسترسی بیشتر به اطلاعات این سایت کمک می کند.